اخبار » ماه عبادت 1397/02/31

السلام علیک یا شهر الله الاکبر و یا عید اولیائه
درهای آسمان در شب اول ماه رمضان گشوده می شود وتا آخرین شب این ماه بسته نمی شود.

پیامبر اکرم (ص)

بدبخت واقعی کسی است که این ماه را پشت سر گذارد و گناهانش آمرزیده نشود .

پیامبر اکرم (ص)

رمضان ، رمضان نامیده شد ؛ زیرا گناهان را می سو زاند .

پیامبر اکرم (ص)

خداوند ماه رمضان را میدان مسابقه ای برای آفریدگان خود قرار داده تا با طاعتش برای خشنودی او از یکدیگر پیشی گیرند .

امام حسن (ع )

۱-« در هر شب ماه رمضان خدا را در موقع افطار هفتاد هزار آزاد كرده از آتش است كه همگی مستوجب آتش بوده اند و چون آخرین شب رمضان شود در آن شب معادل آنچه در تمام ماه آزاد شده اند آزاد خواهد فرمود.»

۲ – در روایت دیگر:« چون نخستین شب ماه رمضان فرا رسد خداوند هر كس را بخواهد می‌آمرزد و در شب بعد از آن آنها را دو برابر فرماید و درشب بعد دو برابر شبهای پیش «آزاد» می فرماید تا آخرین شب ماه رمضان به قدر دو برابر آنچه در هر شب آزاد فرموده است آزاد خواهد فرمود.»

۳- و از جمله سیّ (قَدَّسَ الله نَفْسَهُ الزَّكِیَّهْ) در اقبال از كتاب (بِشارَهُ الْمُصْطفی لِشیعَهِ الْمُرْتَضی) به اسناد خود تا حسن بن علی بن فضال از رضا صلوات الله علیه از پدرانش از امیرالمؤمنین علیهم الصلوه والسلام روایت كرده است كه فرمود رسول خدا صلی الله علیه واله و سلم روزی برای ما، خطبه نمود و فرمود:
هر كس در آن ماه آیه‌ای از قرآن تلاوت كند اجر او مانند كسی است كه در غیر آن ماه قرآنی ختم كرده است.
هر كس در آن ماه نماز مستحبی و به دل خواه خود بجای آورد خداوند برات بیزاری او را از آتش به او دهد و هر كس در آن ماه واجبی ادا كند برای او ثواب كسی است كه هفتاد فریضه در ماههای دیگر ادا كرده باشد.
هر كس در آن ماه بر من بسیار درود و صلوات فرستد خداوند در روزیكه میزانها سبك است میزان او را سنگین كرده‌اند .
«ای مردم ماه خدا به سوی شما پیش آمد با بركت و رحمت و مغفرت به شما اقبال نمود- آن ماهی است كه نزد خدا افضل از سایر ماه‌ها است روزهای آن بهترین روزها، شبهای آن با فضیلت‌ترین شبها و ساعتهای ان بهترین ساعتها است، ماهی است كه شما به مهمانی خدا دعوت شده اید و در آن ماه از اهل كرامت «خدا» قرار گرفاته اید نفسهای شما درآن ماه تسبیح است و خوابتان در آن عبادت و عملتان در آن مقبول و دعایتان در آن مستجاب است پس بخواهید از خداوند پروردگارتان با نیّات راست و دلهای پاك كه شما را به روزه در آن ماه و تلاوت كتاب خودش موفق فرماید زیرا بدبخت كسی است كه در این ماه بزرگ از آمرزش خدای نومید محروم شود به گرسنگی و تشنگی خودتان در این ماه گرسنگی و تشنگی روز قیامت را بیاد آورید و بر فقرای خودتان و بینوایان خودتان تصدق بدهید و در آن ماه برگان خودتان را توقیر و احترام كنید به كوچكتران رحم نمائید و ارحام خود را صله كنید و زبانهایتان را نگاهدارید و چشمها را از آنچه نگاه به آن حلال نیست بپوشید و گوشهاتان را ازآنچه شنیدن آن نارواست ببندید و بر یتیمان مردم ترحم و مهربانی نمائید تا بر یتیمان شما ترحم شود و از گناهان خودتان به سوی خدا بازگشت نمائید و دستهایتان را در اوقا نمازهاتان به دعا بردارید زیرا وقت نماز افضل ساعاتیست كه خدای عز و جل به بندگانش به نطر رحمت می نگرد و چون چیزی بخواهند و با او مناجات كنند جوابشان را میدهد و چون ندا كنند لبیك فرماید و دعایشان را مستجاب نماید.
ای مردم جانهای شما در گرو كردارهای شماست پس آنها را به طلب آمرزش و استغفار از گرو در آورید و پشتهای شما از بار گناهانتان گران است به طول سجده‌هاتان آنها را سبك سازید و بدانید كه خداوند به عزت خود سوگند یاد فرموده است كه نماز‌گزاران و سجده‌كنندگان را با آتش عذاب نفرماید و نترساند روزیكه مردم در برابر پروردگار عالمیان بر پا خیزند.
ای مردم هر كس از شما روزه دار مؤمنی را دراین ماه افطار دهد در برابر این عمل به نزد خدا برای او ثواب آزاد كردن بنده ایست و آمرزشی نسبت به گناهان گذشته اوست- عرض كردند با رسول الله همگی ما را توان آن نیست كه چنین كنیم آن حضرت صلی الله علیه واله فرمود خود را از آتنش نگاه داردی هر چند به بخشی از خرما باشد و ازآتش بپرهیزید هر چند به جرعه آبی باشد .
ای مردم هركس از شما در این ماه خلق خود را نیكو سازد به او پروانه عبور از صراط میدهند در روزیكه در آن روز قدمها می لغزد و هر كس از شما با رغلام و كنیز خود را سبك گرداند و هر كس شر خود ار نگهدارد خداوند غصب او را در روز ملاقات از او باز دارد و هر كس در آن ماه یتیمی را گرامی دارد خداوند در روز ملاقات او را گرامی دارد و هر كس در آن ماه قطع رحم كند خداوند رحمت خود را در روز ملاقات از او قطع نماید .

ای مردم درهای بهشت در این ماه باز است از پروردگار خو بخواهید كه آنها را بر روی شما نبندد و درهای دوزخ بسته است از خدا مسئلت كنید كه آنها را بر شما نگشاید- و شیاطین در زنجیراند از پروردگار خود بخواهید كه آنها را بر شما تسلط ندهد امیرالمؤمنین علیه السلام فرماید كه من برخاستم و عرض كرد یا رسول الله صلی الله علیه واله با فضیلت‌ترین اعمال در این ماه كدامست؟ فرمود یا اباالحسن افضل‌ترین اعمال در این ماه پارسائی و دوری است از آنچه خدای عز و جل حرام فرموده است- سپس رسول خدا بگریست عرض كردم یا رسول‌الله چه چیز شمار ار به گریه آورده است فرمود یا علی آنچه كه در ین ماه از تو حلال می گردد گویا تورا می بینم كه در برابر پروردگار خود نماز می‌گذاری و بدبخت‌ترین اولین وآخرین همدوش و هم قطار پی كننده ناقه صالح برانگیخته می‌شود و ضربتی بر فرق تو میزند و محاسن تو را به خون سرت خضاب می كند- امیرالمؤمنین (ع) فرماید – عرض كردم یا رسول الله صلی الله علیه واله در ان حال دین من در حال سلامت است؟!!- فرمود: آری در سلامت دین خواهی بود- سپس فرمود یا علی- هر كس ترا بكشد مرا كشته است و هر كس به تو كینه بورزد به من كینه ورزیده است و هر كس به تو دشنام دهد مرا دشنام داده است زیرا تو برای من به منزله جان منی روح تو از روح من است و گل تو از گل من چه خدای عزوجل مرا آفریده و ترا آفرید و مرا بر‌گزید و ترا برگزید و مرا برای نبوت و پیمبری اختیار كرد و ترا برای امامت و پیشوائی پس هر كس امامت ترا منكر شود منكر نبوت من شده است-یا علی-تو وصیّ من میباشی و پدر فرزندان من هستی و شوهر دختر منی و جانشین و خلیفه من بر امت من در زندگانی و بعد از مرگ من میباشی فرمان تو فرمان منست و نهی تو نهی من است به آن كسیكه مرا به نبوت برگزید و مرا بهترین خلق قرار داد قسم میخورم كه تو حجّت خدا بر خلق او هستی و امین او بر راز او و خلیفه او در بندگان او میباشی.»
و از «رساترین» چیزی كه در مژده برای ماه رمضان وارد شده است دعای پیغمبر صلی الله علیه واله است برای كسیكه در آن ماه گناهانش آمرزیده نشده باشد آنجا كه آن حضرت صلی الله علیه واله فرماید:
«هركس ماه رمضان بر او بگذرد و آمرزیده نشده باشد خدا اورا نیامرزد» و این دعا به لحاظ اینكه او صلی الله علیه واله برا یرحمت عالمیان مبعوث گردیده است بشارت برگی برای وسعت رحمت و عام بودن غفران در این ماه است و الاّ با اینكه او رحمه للعالمین است برای مسلمانان دعا می كند هر چند گناهكار باشد و بدین جهت در این باب اخبار زیادی وارد شده است كه شیاطین متمّرد در زنجیراند و درهای بهشت و ابواب رحمت خداوند باز است ودرهای دوزخ بسته است و خداوند شر دشمنان جنّی را باز میدارد و منادی خدای از اول ماه تا آخر آن ندا می كند و در ماهی از ماه های دیگر مانند آن در اخبار وارد نشده است و آنچه در باب منادی در سایر ماه ها وارد شده است آن است كه در ثلث آخر شب ندا بلند است جز در شب های جمعه كه از اول شب تا آخر شب منادی حق تعالی ندا میكند و همچنین در ماه رجب عموماً و اما ماه رمضان- ندآء از اول ماه تا آخر آن در شبها و روزهای آن وارد است ودر اختصاص ماه رمضان به اجابت دعاء آیه «ادعُوْنُی اَسْتَجْبَ لَكُمْ» وارد گشته است .
۴_مـرحـوم آیت الله قاضـى در ماه رمـضـان بـه مـردم مـى فـرمـود : "مــردم خـودبـیـن نباشید، خدا بین باشید" . از خودبینـى خـارج شدن کـافـى نیست باید خدا بین شد .
– در ماه مبارک رمضان از "خدایی" استعفا بدهیم.
– بیایید از خدائیمان استعفا بدهیم! ماه رمضان است بیایید دیگر خدا نباشیم؟!. یعنی چه؟ تو که می گویی: "خدا چرا این طور با من رفتار نکردی" یعنی تو هم خدا، من هم یک خدا. این فضولی ها خیلی زشت است. ما کار خودمان را بکنیم خدا هم کار خودش را. حافظ وظیفۀ تو دعا گفتن است و بس/ در بند آن مباش که نشنید یا شنید.

– به آقای قاضی گفته بودند ماه رمضان روزه می گیرید؟ گفته بود تا ببینیم تکلیف چیست. این درس است . طرف می گوید اگر بمیرم روزه ام را می گیرم . خب روزه را برای که می گیری؟!

– ما باید در ماه رمضان عبدالله شویم. اگر کسی سبوعیت در او غلبه کند عبدالکلب است. اگر کسی شهوت در او غلبه کند عبدالخنزیر است. اگر کسی شیطنت در او غلبه کند عبد الشیطان است. عبد الله آن کسی است که سبوعیت و…( شهوت و شیطنت در او غلبه نداشته باشد.)

– این چه میهمانی است که همه اش گرسنگی و تشنگی است؟! پس معلوم می شود غذاهای دیگری هست؛ نوشیدنی های دیگری هست؛ما غافلیم. ذکر های مخصوصی هست.
– تا خودمان را پیدا نکنیم خدا را پیدا نمی کنیم. ماه رمضان، ماه پیدا کردن خود است. ما قرآن را گم کردیم؛ خدا را گم کردیم؛ اهل بیت را گم کردیم؛ چرا؟!. اول ماه رمضان گفتیم نبّهنا عن نومة الغافلین (ما را از خواب غافلان بیدار کن)، ولی گفتیم و رفتیم؛ واقعا نخواستیم. آدم اگر بیدار باشد درد را می بیند از کجا می آید؛ آفت را می بیند. ولی خواب اگر بودی نه درد را می بینی… سیل می آید، درنده می آید.

– وقتی شیطان درون تسلیم شود، آن شیطان بیرون کاری نمی تواند بکند. در ماه رمضان، آن شیطان بیرون بسته است تا ما با خودمان ور رویم(و این شیطان درون را مهار کنیم).