نویسنده هـــا
خاندان پدری  جد اعلای استاد آیت الله محمد مسعود عباسی، مرحوم شیخ علی عباسی (ره) در اواخر دوره قاجاریه در زمان ریاست عامه و علی الاطلاق مرحوم آخوند ملا قربانعلی زنجانی معروف به (حجه الاسلام) -  از مراجع تقلید زنجان و از رهبران نهضت مشروطه - می زیست و عشق و علاقه زیادی به مرحوم (حجه الاسلام) داشت به خاطر همین علاقه زیاد وقتی که خداوند تبارک و تعالی در سال 1326 هجری شمسی به او نوه ای عطا فرموده بود. او نوه اش را به یاد حجه الاسلام ملاقربانعلی زنجانی، (قربانعلی) نام نهاد تا به خواست خداوند از عالمان نامدار و دانشمندان معروف زنجان گردد  حضرت حجه الاسلام و المسلمین حاج شیخ قربانعلی عباسی زنجانی تحت تربیت جد بزرگوار خود (شیخ علی عباسی ره) قرآن و دروس اولیه را آموخت و به تشویق آن بزرگوار بسیار زود و در آغاز نوجوانی وارد حوزه علمیه زنجان شد، مقدمات را در زنجان و سپس سطح و خارج را در حوزه علمیه قم طی کرد و  برخی از اساتید ایشان در ...
بیشتر