نویسنده هـــا
زندگی نامه آیت الله شیخ علی محمدی خراسانی در سال 1337 در شهر قوچان دیده به جهان گشود و از آنجایی که علاقه وافر به علوم دینی داشتند وارد حوزه گردیدند و در طی تحصیل از اساتید بنامی همچون آیات اعظام حسین وحید خراسانی، جوادی آملی، فاضل لنکرانی، ستوده، اعتمادی کسب فیض نمودند ایشان هم اکنون از اساتید با سابقه ی سطوح عالی حوزه ودرس خارج فقه درقم هستند. ایشان هم اکنون عضو هیات امنا ی مرکز خدمات حوزه های علمیه و ار نخبگان تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی می باشند    :نخصص ها فقه ، اصول ، کلام  
بیشتر